Apache SSL Configuration

SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3

SSLCipherSuite EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES256+EDH:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!MD5:!PSK:!RC4

SSLCertificateFile “/etc/httpd/netlojistik/shopigo2017.cert”

SSLCertificateKeyFile “/etc/httpd/netlojistik/shopigo2017.key”

SSLCertificateChainFile “/etc/httpd/netlojistik/rapidshare.cert”     // Intermediate Certifika

SSLCACertificateFile “/etc/httpd/netlojistik/ca.cert”                    // Root Sertifika

ProFTPd Pasif Mode Ayarları – Passive Mode

/etc/proftpd/proftpd.conf dosyası içinde aşağıdaki iki ayarı yaparak pasif mod için kullanacağı port ve ip adresini belirtmek gerekiyor. Sonrasında pasif mode için kullanacağı portları fwdan içeri doğru erişim vermek lazım.

DefaultRoot ~

PassivePorts 10050 10100

 MasqueradeAddress              RealIP

ERR_SPDY_INADEQUATE_TRANSPORT_SECURITY Server 2016/Exchange 2016

Windows 2016 üzerinde temiz bir Exchange 2016 kurduğunuz Chrome size ERR_SPDY_INADEQUATE_TRANSPORT_SECURITY hatası veriyorsa aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Http\Paramaters altında aşağıdaki iki dword(32bit) değerini ekleyiniz.

EnableHttp2Cleartext 0

EnableHttp2Tls 0

© 2021

Theme by Anders NorenUp ↑