/etc/proftpd/proftpd.conf dosyası içinde aşağıdaki iki ayarı yaparak pasif mod için kullanacağı port ve ip adresini belirtmek gerekiyor. Sonrasında pasif mode için kullanacağı portları fwdan içeri doğru erişim vermek lazım.

DefaultRoot ~

PassivePorts 10050 10100

 MasqueradeAddress              RealIP